CONDIŢII GENERALE PRIVIND SERVICIUL“VINDEŢI CĂTRE REMIX“

 

I. Definiţii

Toţi termeni folosiţi în aceste Condiţii generale privind serviciul “Vindeţi către Remix” vor fi interpretaţi în conformitate cu următoarele definiţii:

 • CONDIŢII GENERALE sau CONDIŢII înseamnă prezentele condiţii generale privind serviciul “Vindeţi către Remix”.
 • SOCIETATEA și/sau Remix înseamnă Remix Global EAD, cu sediul social şi adresă în regiunea Sofia, municipiul Stolichna, localitatea Sofia, cod poștal. 1407, Bd. Cherni Vrah Nr 51, Bloc 1, Etaj 6, înregistrată în Registrul comerţului şi în registrul persoanelor juridice, care exercită activitate nonprofit sub CUI: 204052021 şi număr TVA BG204052021, număr de telefon: 031 229 4618, pagina web: com, şi adresa de e-mail: ro@remixshop.com
 • SITE înseamnă magazin online, accesibil prin pagina web:com.
 • VÂNZĂTOR înseamnă orice persoană fizică, care îndeplineşte condiţiile, stabilite în Legea privind protecţia consumătorilor şi care a împlinit vârsta de 16 ani, deţine un cont bancar şi acceptă prezentele termene şi condiţii generale.
 • CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE sau numai DE VÂNZARE înseamnă un contract de vânzare-cumpărare la distanţă, de mărfuri, pe care Vânzătorul le vinde Societăţii
 • MARFĂ, ARTICOL sau PRODUS înseamnă bunuri şi/sau accesorii second-hand, proprietate a Utilizatorului, pentru care Vânzător doreşte să încheie contract de vânzare-cumpărare cu Societatea.

  II. Generalităţi

„Vindeţi către Remix“ este un serviciu, oferit Vânzătorului de Societatea, prin care vânzătorul i se acordă dreptul de a trimite Societăţii anumite Bunuri, pe care Societatea, după ce le va primi, accepta şi evalua, va adresa Vânzătorului propunere în scopul încheierii unui contract de vânzare. După acceptarea preţului oferit de Societatea, Vâzătorul şi Societatea vor încheia contract de vânzare-cumpărare, în baza căruia Vâzătorul  va furniza Societăţii mărfurile respective, iar Societatea va achită preţul convenit. Aceste Condiţii Generale privind serviciul “Vindeţi către Remix” reprezintă o parte integrantă din contractul de vânzare-cumpărare a mărfurilor respective, încheiat prin mijloace electronice între Vâzătorul şi Societate.

 

III. Înregistrarea

Pentru a utiliza serviciul „Vindeţi către Remix”, Vânzătorul trebuie să fie înregistrat pe Site. Dacă nu are înregistrare, Vânzătorul trebuie să facă acest lucru, urmând instrucţiunile, menţionate în Secţiunea X din Condiţiile de utilizare a paginii web www.remixshop.com, accesibile la: https://remixshop.com/ro/site/policy-documents?type=TC.

Vânzătorul este obligat să asigure confidenţialitatea datelor de înregistrare şi de accesarea Site-ului şi să nu le transfere către terţi. Vânzătorul declară că este conştient şi cunoaşte faptul că, acţiunile efectuate în profilul său în interfaţa Site-ului reprezintă un angajament juridic şi produc efecte juridice, cu excepţia cazului în care se stabileşte, că datele Vânzătorului au fost folosite abuziv de către o terţă parte.

Acceptând prezentele condiţii, Vânzătorul şi Societatea consimt să-şi prezinte declaraţiile referitoare la Vânzarea şi/sau serviciul „Vindeţi către Remix” în formă electronică, prin acţiunile lor în interfaţa Site-ului. Contractele de vânzare-cumpărare vor fi încheiate în format electronic şi semnate de Vânzător printr-o declaraţie electronică, echivalată cu semnătura olografă a acestuia, în conformitate cu art. 13, alin. 4 din Legea privind serviciile de certificare electronică şi documente electronice.

 

IV. Tipuri de mărfuri şi informaţie

Conform prezentelor condiţii numai Bunurile, care aparţin oricăreia dintre mărcile acceptate, enumerate în website-ul Societăţii la: https://sell.remixshop.com/ro/sell şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute şi menţionate mai jos, pot face obiectul vânzării:

 • Produsul nu prezintă defecte vizibile sau urme de utilizare, inclusiv

- pete sau decolorări;

 • găuri în ţesătura;
 • pete la subsuori;
 • material uzat şi/sau subţiat;
 • fermoar defectat sau rupt;
 • întinderi la ţesătura în urma utilizării;
 • haine deformate în urma spălării necorespunzătoare;
 • haine cu miros neplăcut;
 • genţi cu mânere uzate, căptuşeală uzată, fermoarele defectate sau alt tip de închidere nefuncţională;
 • genţi uzate şi/sau cu pete sau cu un miros neplăcut;
 • încălţăminte uzată, branţuri uzate şi/sau tălpi uzate
 • Marfa nu prezintă una sau mai multe din următoarele caracteristici:
 • marfa este o curea din material artificial;
 • marfa este confecţionată din unele materiale sintetice, care pot provoca alergie sau iritaţii la pielea;
 • hainele sunt cusute la comandă sau au corecţii;
 • marfa este haină sau accesoriu de un model retro, vechi, neactual;
 • dacă se constată, că marfa reprezintă replică (imitaţie) mărcilor, menţionate mai sus.

Prin trimiterea Bunurilor, Vânzătorul declară că: 1) Vânzătorul este proprietarul legal al Bunurilor; 2) Vânzătorul a dobândit dreptul de proprietate asupra Bunurilor în mod legal; 3) Vânzătorul a importat Bunurile pe teritoriul Uniunii Europene şi Republicii Bulgaria în mod legal (dacă este cazul); 4) Mărfurile sunt autentice şi originale, în măsura în care în momentul expedierii Vânzătorul are informaţii cu privire la acest fapt. În cazul în care se constată că Mărfurile trimise Societăţii nu corespund declaraţiilor făcute, Vânzătorul va datora Societăţii despăgubiri pentru toate daunele generate de încălcarea sau legate de aceasta.

 V. Preţul Mărfurilor

Preţul la care Societatea va achiziţiona Mărfurile trimise de Vânzător este prestabilit în funcţie de tipul, calitatea şi marca acestora. Informaţiile cu privire la preţurile, la care Societatea poate achiziţiona Mărfurile respective, vor fi afişate pe Site după ce Vânzătorul introduce informaţii cu privire la categoria, marca şi subcategoria fiecărui produs, pe care doreşte să îl vândă.

 VI. Procedura încheierii contractului de vânzare-cumpărare la distanţă şi utilizării serviciului “Vindeţi către Remix”

Utilizarea serviciului “Vindeţi către Remix” se poate realiza de Vânzator prin încărcarea secţiuni “Vindeţi către Remix” a Site-ului şi completarea formularului electronic de acolo cu informaţii referitoare la fiecare produs în parte, pe care Vânzatorul doreşte să-l vândă Societăţii. Imediat după completarea formularului electronic.

Făcând clic pe butonul „Finalizaţi comanda”, Vânzatorul trimite Societăţii oferta de vânzare a bunurilor, iar prin confirmarea conformităţii mărfurilor oferite cu prezentele termini şi condiţii generale, Societatea acceptă oferta Vânzatorului.

Preţul afişat pe Site va angaja Societatea cu obligaţia de a cumpăra Mărfurile respective la acest preţ, dacă marfa/mărfurile primite de Societatea sunt de tipul, calitatea şi marca corespunzătoare şi îndeplinesc prezentele condiţii generale şi au fost primite în termen de 6 luni de la expedierea bunurilor către Societatea.

Înainte de a finaliza completarea cererii Vânzatorul trebuie:

 • să examineze cuprinsul arătat şi să facă modificări la latitudinea sa;
 • să fie familiarizat cu prezentele condiţii generale şi să declare acest fapt bifând caseta de selectare corespunzătoare, afişată deasupra butonului “Finalizaţi cererea”;
 • să-şi dea acordul explicit pentru executarea prealabilă a contractului înainte de expirarea termenului de 14 zile pentru exercitarea dreptului de retragere, bifând caseta corespunzătoare, afişată deasupra butonului “Finalizaţi cererea”;
 • să ia cunoştinţă de regulile în baza cărora Societatea va prelucra datele sale cu caracter personal.

După finalizarea cererii, Vânzatorul trebuie să trimită Societăţii Bunurile, respectând prevederile secţiunii „Comanda Remix bag şi transmiterea către Societatea a mărfurilor pentru vânzare”. În cazul în care, în termen de 6 luni, Societatea nu primeşte Mărfurile declarate pentru livrare de către Vânzator, Societatea va considera, că Vânzator şi-a retras oferta de vânzare, în astfel de situaţie toate drepturile şi obligaţiile care decurg din serviciul comandat îşi pierd valabilitatea fără ca nici una din părţile să fie obligată să plătească daune-interese pentru neexecutare.Fiecare din Bunurile trimise de Vânzator va fi evaluat separat şi în caz de confirmare se va încheia contract de vânzare-cumpărare separat. Pentru comoditatea Vânzatorului, Mărfurile descrise într-un formular electronic de cerere, vor fi procesate simultan.

După primirea Produsului (sau mai multor produse, trimise de Vânzator), Societatea va efectua serviciul de examinare a acestora. Societatea va estima Produsele primite cântărindu-le şi comparându-le cu descrierea, dată în formularul electronic, trimis de Vânzator. În cazul în care Societatea constată şi confirmă faptul, că Bunurile trimise de Vânzator satisfac cerinţele, prevăzute în condiţiile generale, în termen de 3 zile va trimite Vânzatorului, în profilul său de pe Site, confirmare privind acceptării ofertei lansate pentru vânzarea produselor, iar contractul de vânzare-cumpărare se va considera încheiat în momentul, în care Vânzatorul a primit aceasta confirmare. Confirmarea, privind încheierii contractului de vânzare-cumpărare, va fi transmisă la adresa de e-mail a Vânzatorului.

 VII. Comanda Remix Bag şi trimiterea Produselor oferite spre vânzare către Societate

Vânzătorii, care doresc să utilizeze serviciul „Vindeţi către Remix”, trebuie să plaseze Produsul sau Produsele într-un sac Remix Bag, pe care îl vor primi de la Societatea în avans la adresa specificată de aceştia. Atunci când Vânzătorul solicită un sac Remix bag, trebuie să completeze în câmpul „Adresă de primire” adresa la care să fie livrat sacul Remix bag. La aceasta adresa Vânzătorul va primi un sac gol, în care va trimite mărfurile respective. La aceiaşi adresă vor fi returnate în mod implicit orice bunuri neacceptate pentru vânzare. Serviciul de curierat pentru primirea sacului Remix bag este gratuit.

Vânzătorul trebuie să plaseze Produsele în sacul Remix bag, să solicite curier, prin care să livreze produsele, să completeze codul său numeric personal (CNP) prin următoarea selecţie a site-ului: meniul „Vânzările dvs.” >> „Solicitaţi un curier”. Codul numeric personal (CNP) al Utilizatorului este necesar pentru a fi procesat - exclusiv în scopuri fiscale, luând în vedere obligativitatea Societăţii de a întocmi documentele contabile respective în sensul Legii contabilităţii şi în legătură cu contractul, încheiat între părţi.

Vânzătorul trebuie să expedieze Marfa la adresa depozitului Societăţii: oraș Sofia, sat Ravno pole, str. Verila 34A

Expedierea produselor către Societate este pe seama Societății.

Societatea va confirma primirea pachetului printr-o notificare, pe care o va transmite Vânzătorulului la adresa de poşta electronică a acestuia. Societatea nu este responsabilă pentru producerea unor deteriorări în procesul de transportare a pachetelor, sau de livrarea acestora la o altă adresă din greşeală curierului.

 VIII. Returnarea Bunurilor neconforme

În cazul în care Bunurile sau oricare din Produsele, descrise în formularul electronic, nu corespund prezentelor condiţii generale, Societatea va trimite Vânzătorului prin e-mail şi în profilul său de pe Site o notificare, în care vor fi specificate neconformităţile constatate.

Prin aceeaşi notificare Vânzătorului îi vor fi oferite două propuneri cu privire la bunurile neacceptate:

 • Vânzătorul să-şi primească înapoi bunurile neacceptate de Societatea, suportând costurile pentru returnare, prin apăsarea butonului: „Solicitaţi serviciul Returnare”. Activarea acestui buton înseamnă că s-a activat şi operaţiunea de „trimitere” la acea adresa a Vânzătorului, la care acesta a solicitat iniţial să-i fie trimis „Remix Bag-ul”, obiectul raportului juridic specific cu Vânzătorul, în termen de 14 zile de la data declaraţiei, furnizată de Vânzător. Costurile pentru returnarea mărfurilor neacceptate vor fi suportate de Vânzător, sau preţul poate fi dedus din suma datorată, din suma disponibilă în portofoliul său virtual sau direct plătită online cu card credit sau debit.
 • Produsele neacceptate să fie achiziţionate de Societatea la un preţ de 0,01 RON la kg. Utilizatorul îşi exprimă acordul de a face acest lucru prin apăsarea butonului "Vindeţi pentru 0,01 RON/kg." Prin apăsarea acestui buton, Vânzătorul acceptă în mod expres să vândă Societăţii la un preţ de 0,01 RON/kg articolele sale neacceptate din cauza neconformităţii acestora cu Condiţiile G

În cazul în care în termen de 5 zile de la trimiterea notificării privind neconformitatea Bunurilor, Vânzătorul nu întreprinde acţiunile indicate pentru returnarea lor, sau nu îşi exprimă consimţământul pentru niciuna din cele două opţiuni, descrise la punctele 1 şi 2 de mai sus, Societatea va cumpăra bunurile neacceptate la un preţ de 0,01 RON pe kg.

 IX. Termenul şi modalitatea de plată a preţului de vânzare

Preţul de vânzare va fi plătit Vânzătorului în termen de 60 de zile de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare prin încărcarea Portofoliului virtual al Vânzătorului cu echivalentul preţului de vânzare, pentru care Societatea va trimite Vânzătorului o confirmare prin e-mail.

Cu privire la natura şi posibilităţile de a folosi portofoliul virtual, se aplică prevederile secţiunii X din Condiţiile Generale de utilizare a www.remixshop.com.

 X. Dreptul de retragere

Vânzătorul, care deja a solicitat în mod corespunzător serviciul “Vindeţi către Remix”, îşi pierde dreptul de retragere la data, la care a livrat bunurile către Societatea prin intermediul unei firme de curierat. Data expedierii Bunurilor se va considera şi că data, la care Societatea începe prestarea serviciului de primire, evaluare şi prelucrare a Mărfurilor în scopul achiziţionării acestora. Se admite, că Vânzătorul şi-a dat în prealabil, în mod expres, consimţământul informat pentru efectuarea acestui serviciu, în momentul solicitării acestuia.

 XI. Responsabilitatea Societăţii în caz de deteriorare a bunurilor Vânzătorului

Societatea răspunde pentru daunele cauzate Vânzătorului ca urmare a deteriorării sau distrugerii Bunurilor, trimise de Vânzător, după ce aceste au intrat în depozitul Societăţii.

Dacă în cursul prelucrării unui Bun, trimis de Vânzător, acesta va fi distrus sau deteriorat din vina Societăţii, inclusiv din vina unui angajat al Societăţii, înainte de transmiterea a proprietăţii asupra Bunului către Societatea, urmează, că reprezentant al Societăţii din departamentul “Centrul Clienţilor” să contacteze Vânzătorul în termen de 24 de ore de la producerea evenimentului, pentru a fi găsită o soluţie reciprocă de compensare a Vânzătorului. În cazul găsirii unui acord, Vânzătorului îi va fi transmisă o notificare cu privire la valoarea compensării datorate, convenită în mod bilateral, care va fi reflectată în profilul Vânzătorului Site-ului.

 XII. Compensaţii pentru obiectele pierdute, furate sau deteriorate din vina curierului

Societatea nu este responsabilă pentru bunurile pierdute sau furate total sau parţial din vina curierului, inclusiv, dar fără a se limita la pachetele cu îmbrăcăminte şi accesorii, trimise Societăţii de către Vânzător, precum şi pentru orice daune cauzate în timpul transportului sau ca urmare a acţiunilor sau omisiunilor curierului, în legătură cu livrarea către Societatea, solicitată de Vânzător.

Deşi nu este răspunzător pentru circumstanţele descrise mai sus, atunci când apare oricare dintre aceste, Societatea va ajuta Vânzătorul achitându-i o anumită despăgubire, cu condiţia ca Vânzătorul, în termen de 3 zile de la notificarea din partea Societăţii cu privire la daunele produse, şi-a exprimat în mod expres dorinţa de a fi compensat.

În termen de 24 de ore de la constatarea de către Societatea a oricăreia dintre circumstanţele descrise mai sus, se face notificare în profilul Vânzătorului, prin care acestuia i se oferă un termen de 7 zile pentru a adresa către Societatea, în mod electronic, o declaraţie explicită, prin care să-şi exprime dorinţa de a fi despăgubit pentru daunele suferite. În cazul în care Vânzătorul nu transmite într-un timp util o astfel de declaraţie către Societatea, aceasta din urma admite că din partea Vânzătorului există o renunţare la dreptul de compensare, acordat pentru pagubele cauzate de curier.

Valoarea compensaţiei pentru pachetele cu îmbrăcăminte şi accesorii, pierdute total sau parţial din vina firmei de curierat, precum şi pentru orice daune cauzate în timpul transportului, sau ca urmare a acţiunilor curierului în legătură cu livrarea către Societatea, solicitată de Vânzător, este de 15 lei pe kilogram, dar nu mai mult de 150 lei pentru o singură expediere.

În cazul în care conţinutul unui pachet expediat este parţial pierdut, furat sau deteriorat din vina curierului, compensaţia se va plăti pentru partea care lipseşte sau este deteriorată.

Despăgubirea se va plăti în termen de 14 zile de la primirea voinţei exprese a Vânzătorrului de a primi compensaţii. În ziua efectuării plăţii Vânzătorul va primi o notificare cu privire la compensaţia. Toate condiţiile pentru compensaţiile acordate, descrise în acest punct, se aplică numai pentru mărfuri, ale căror proprietatea în momentul evenimentului nu a fost transmisă către Societatea.

 XIII. Protecţia datelor cu caracter personal

Compania prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul 2016/679 / UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare Directivei 95/46 /CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). Informaţii despre datele cu caracter personal prelucrate de Societatea şi termenii şi condiţiile prin care persoanele fizice ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate îşi exercită drepturile, pot fi găsite în Politica de confidenţialitate şi cookie-uri.

 XIV. Legislaţia aplicabilă. Rezolvarea litigiilor

Legislaţia aplicabila pentru soluţionarea problemelor, care nu pot fi rezolvate prin prezentele condiţii generale, va fi cea în vigoare în Republica Bulgaria.

Societatea urmăreşte întotdeauna să soluţioneze litigiile apărute într-o manieră prietenoasă, iar în cazul în care toate opţiunile sunt epuizate, litigiile vor intra în competenţa instanţelor sau organismelor alternative de soluţionare a litigiilor. Organele alternative de soluţionare a litigiilor în sensul art. 181n din Legea privind protecţia consumatorilor, sunt comitetele de conciliere ale Comisiei pentru protecţia consumatorilor. În cazul unei dispute referitoare la vânzările online, Vânzătorul poate utiliza website-ul de soluţionare a litigiilor online (platforma UE pentru soluţionare litigiilor între comercianţii online şi consumatori), disponibil la adresa: https://ec.europa.eu/odr. Dacă nu se ajunge la nici un acord, oricare dintre părţi poate sesiza instanţă bulgară competentă în vederea rezolvării litigiului.

 XV. Dispoziţii finale

Prezentele Condiţii Generale se vor aplica pe o perioadă de timp nedeterminată, până la anularea sau modificarea lor, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. În cazul unor modificări în prezentele Condiţii Generale, Societatea va anunţa în prealabil Vânzătorul, care este parte la contractul de vânzare-cumpărare, în termen de 7 zile, la adresa de e-mail, specificată de Vânzător.

În cazul în care Vânzătorul nu este de acord cu modificările, acesta poate, în termen de o lună de la primirea notificării, să se retragă din contract, fără invocare vreunui motiv şi fără să datoreze penalităţi sau compensaţii, sau poate continua să îl îndeplinească în condiţiile generale anterioare modificării. În cazul în care Vânzătorul nu depune o astfel de notificare, i se vor aplica Condiţiile Generale modificate.

În cazul în care o oarecare parte din Condiţiile Generale va fi considerată nulă, nulitatea acesteia nu aduce atingere altor dispoziţii ale Condiţiilor Generale. Dispoziţia, care a fost declarată nulă, va fi înlocuită de drept de anumite norme imperative ale legii, până când Societatea şi Vânzătorul ajung la un acord comun cu privire la modificările Condiţiilor Generale.

 

Condiții Generale au fost modificate și completate la data de 04.04.2023

Remix folosește cookie-uri

Remix vă recomandă să acceptați utilizarea cookie-urilor funcționale, care sunt în scopuri de marketing și analitice și sunt furnizate de noi și de partenerii noștri de marketing și analiști. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a personaliza conținutul și reclamele și pentru a analiza vizitele pe site - informații care ne ajută să vă arătăm produsele pe care le-ați dori. Dacă sunteți de acord, vă rugăm să confirmați făcând clic pe butonul „Da, sunt de acord”.

Ca să primiți mai multe informații, vă rugăm să apăsați "Аș vrea să primesc mai multe informații" sau vizitați "Politica de confidențialitate și cookie-uri". Setările de cookie-urilor le puteți modifica în fiecare moment, vizitând "Setări de cookie-uri" la subsolul paginii site-ului sau apăsați aici

Vreau să primesc mai multe informații
Eliberați loc pentru primăvară!
Faceți loc pentru noile Dvs. comori de modă îndrăgite trimițându-ne articolele vestimentare și accesoriile care nu vă mai plac atât de mult!
Primiți o ofertă
×