A „REMIXNEK ELADNI” SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (2021.02.01-től érvényes)

 1. Meghatározások

A „Remixnek eladni” szolgáltatás jelen általános feltételeiben használt összes fogalom és származékai az alábbiak szerint használandók és értelmezendők:

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK vagy FELTÉTELEK: A „Remixnek eladni” szolgáltatás jelen általános feltételeit jelentik.

TÁRSASÁG: a Remix Global EAD jelenti, amelynek székhelye és igazgatási címe: Szófia 1407, Cherni vrah Blvd. 51, Épület 1, 6. emelet iroda, egységes azonosító kódja a cég- és nonprofit jogi személyek nyilvántartásában való bejegyzése alapján: 204052021, az Általános Forgalmi Adóról szóló Törvény szerinti száma: BG204052021, elérhetőségek: telefonszám: 06 1808 8407, honlap:remixshop.com, e-mail cím: hu@remixshop.com.

HONLAP: a remixshop.com weboldalon elérhető online áruházat jelenti.

ELADÓ: azt a 16-ik évét betöltött fizikai személyt jelenti, aki a Felhasználók Védelméről szóló Törvényben foglalt követelményeket teljesíti, bankszámlával rendelkezik és az általános feltételeket elfogadta.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS  vagy csak ELADÁSI SZERZŐDÉS: elektronikus úton kötött adásvételi szerződés olyan áruról, amelyet az Eladó a Társaságnak ad el.

ÁRU vagy ÁRUK: az Eladó tulajdonában lévő használt ruhák és/vagy kiegészítők, amelyekről а Felhasználó adásvételi szerződést szeretne kötni a Társasággal.

 1. Általános rendelkezések

A „Remixnek eladni” olyan szolgáltatás, amelyet a  Társaság a Felhasználónak nyújt, s amelynek keretében a Felhasználó megküldhet a Társaságnak Árut, amelyet a Társaság átvehet, értékelhet és amelynek vonatkozásában javaslatot tehet a Felhasználónak adásvételi szerződés megkötésére. Amennyiben a Felhasználó elfogadja a Társsaság által javasolt árat, a Felhasználó és a Társaság adásvételi szerződést kötnek, amelynek értelmében a Felhasználó a szóban forgó árut eladja a Társaságnak, a Társaság pedig kifizeti neki az előzőleg megbeszélt árat. A „ Remixnek eladni” szolgáltatás jelen általános feltételei a Felhasználó és a Társaság között az árura, elektronikus úton kötött adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

 1. Regisztráció

A „Remixnek eladni” szolgáltatás igénybevételéhez az Eladónak regisztrációval kell rendelkeznie a Weboldalon. Amennyiben nem rendelkezik regisztrációval, az Eladónak regisztrálnia kell  a www.remixshop.com weboldalon, a https://remixshop.com/hu/site/policy-documents?type=TC linken található Felhasználási  Feltételek X. Fejezetében foglaltaknak megfelelően.

Az Eladónak köteles titokban tartani a regisztrációval és a Webhelyhez való hozzáférésével kapcsolatos adatait, és nem adhatja át azokat harmadik feleknek. Az Eladó nyilatkozza, tudomásul vette, hogy az általa a Weboldal felületén végrehajtott műveletek jogilag kötelezik őt és az erre vonatkozó jogi következményeket vonja maga után, kivéve ha megállapításra kerül, hogy az Eladó adatait harmadik személy illetéktelenül vette igénybe.

A jelen feltételek elfogadásával az Eladó és a Társaság hozzájárulnak ahhoz, hogy az Eladással és/vagy a „Remixnek eladni” szolgáltatással kapcsolatos akaratuk kifejezését elektronikus formában, a Weboldal  felületén végrehajtott műveletein keresztül teszik.  Az adásvételi szerződéseket elektronikus formában kötik úgy, hogy a felhasználó azokat a saját kezű aláírásával, az Elektronikus Okmányokról és az Elektronikus Tanúsítási Szolgáltatásokról szóló Törvény 13. cikk, 4. bekezdésében foglaltaknak megfelelően egyenlővé tett elektronikus nyilatkozattal írja alá.

 1. Árufajták és tájékoztatás

A jelen feltételeknek megfelelően eladásra adható minden olyan áru, amely a Társaság weboldalán /https://sell.remixshop.com/hu/sellfelsorolt márkák termékei közé tartozik, és amely megfelel az alábbiakban felsorolt előírásoknak:  

 1. Az Árun nem láthatók hibák vagy a használat nyomai, beleértve a következőket:
 • Foltok vagy a szín fakulása;
 • lyukak a szövetben;
 • foltok a hónalj tájékán;
 • kopott és / vagy elvékonyodott szövet;
 • hibás vagy eltört cipzár;
 • az anyag nyújtása a használat miatt;
 • zsugorodás a nem megfelelő mosás miatt;
 • kellemetlen szag;
 • kopott fogantyúk, bélés, sérült cipzárak vagy más típusú rögzítés (táskák esetében);
 • sérült anyag és foltok, illetve kellemetlen szag (táskák esetében);
 • kopott szövet, talpbetét és / vagy talp (cipők esetében).

  Nem fogadunk el olyan árut amely: 
 • A termék rendelésre készült vagy módosításokat hajtottak végre rajta;
 • A termék olyan szintetikus anyagból készült, amely bőrallergiát vagy irritációt okozhat;
 • A termék retró modell ruha vagy kiegészítő, amely már nem divatos;
 • A termék mesterséges anyagból készült öv;
 • Az Áru a fentiekben foglalt márkák másolata;
 • Hiányzik a ruházati termék összetételét és a kezelési tanácsokat tartalmazó textilcímke.

 

Az Áru elküldésével egyidejűleg az Eladó nyilatkozza, hogy: 1) Az Eladó az Áru törvényes tulajdonosa; 2) Az Eladó jogszerűen megszerezte az Áru feletti tulajdonjogot; 3) Az Eladó jogszerűen importálta az Árut az Európai Unió és a Magyar Köztársaság területére (amennyiben alkalmazandó); 4) az Áru autentikus és eredeti az Eladó legjobb tudomása szerint az Áru elküldése pillanatában. Amennyiben megállapításra kerül, hogy az Eladó a nyilatkozatának nem megfelelő Árut küldött a Társaságnak, az Eladó megtérít a Társaságnak minden, a jogsértésből eredő vagy azzal összefüggő kárt.

 1. Az Áru ára

Az ár, amelyen a Társaság átveszi az Eladó által megküldött Árut, előzetesen kerül megállapításra annak állapota, minősége és márkája alapján. Az arra vonatkozó információ, hogy milyen áron veheti át a Társaság az adott Árut, azután jelenik meg a Honlapon, miután az Eladó feltünteti minden egyes eladandó Áru vonatkozásában a kategóriát, a márkát és az alkategóriát.

 1. A “Remixnek eladni” szolgáltatás igénybevételéről, illetve az Áru adásvételéről szóló távértékesítési szerződés megkötési eljárása

A „Remixnek eladni” szolgáltatás igénybevételéhez az Eladónak a Honlap „Remixnek eladni” szekciójának kiválasztásával kell megrendelnie.

A „Eladás Befejezése” gombra kattintva, az Eladó megküldi a Társaságnak az Árukra vonatkozó árajánlatát, amely akkor tekinthető a Társaság által elfogadottnak, ha az visszaigazolta, hogy az áruk megfelelnek a jelen általános feltételeknek.

A Weboldalon feltüntetett ár kötelezi a Társaságot az adott Áruk azonos áron történő megvásárlására, abban az esetben, ha a Társaság által átvett áru/k a megfelelő típusúak, minőségűek és márkájúak, megfelel/nek a jelen feltételeknek, és az elküldéstől számított 2 hónapon belül érkeznek a Társasághoz.

A rendelés befejezése előtt az Eladónak a következőket kell végrehajtania:

 • áttekinteni a megjelenített tartalmat és belátása szerint azt szerkeszteni;
 • megismerkedni a jelen általános feltételekkel, amit a megfelelő jelölőnégyzet (a "Fejezze be a rendelést" gomb fölött ábrázolt) megjelölésével nyilatkoztat;
 • kifejezett hozzájárulását adni a szerződés előzetes teljesítéséhez az elállási jog gyakorlásának 14 napos határideje lejárta előtt a megfelelő jelölőnégyzet (a "Fejezze be a rendelést" gomb fölött ábrázolt) megjelölése által;
 • megismerkedni a Társaság személyes adatok feldolgozására vonatkozó szabályaival.

A rendelés befejezését követően a Eladónak el kell küldenie az Árut a Társaságnak a "Eladás megrendelése és Áru eladásra történő küldése a Társaság számára" fejezetben megadott módon. Abban az esetben, ha a Társaság nem kapja meg 2 hónapon belül az Eladó által szállításra szánt árut, akkor a Társaság elfogadja, hogy a Felhasználó visszavonta eladási ajánlatát, ami által a megrendelt szolgáltatásból eredő minden jog és kötelezettség érvényét veszti anélkül, hogy bármelyik fél a másiknak kártérítéssel tartozna a nem teljesítésért.

Minden az Eladó által küldött Áru külön-külön kerül értékelésre, és annak jóváhagyását követően külön adásvételi szerződés köttetik. Az Eladó kényelme érdekében az egy elektronikus megrendelőlapon leírt Áruk egyidejűleg kerülnek feldolgozásra.

Az Eladó által küldött Áru (vagy több áru) átvételét követően a Társaság elvégzi az Áru ellenőrzése szolgáltatást. A Társaság a beérkezett Árut megmérés által értékeli összehasonlítva azt az Eladó által elektronikus formában elküldött leírással. Abban az esetben, ha a Társaság megerősíti, hogy az Eladó által elküldött Áru megfelel a jelen általános feltételeknek, a Társaság 3 napon belül elküldi az Eladónak a Weboldalon lévő profiljába a az áruk eladására tett ajánlatának elfogadásáról szóló visszaigazolást. Az adásvételi szerződés azután tekinthető megkötöttnek, miután az Eladó megkapja ezt a megerősítést. Az adásvételi szerződés megkötéséről visszaigazolás küldésére kerül sor az Eladó e-mail címére.

 1. Remix Eladás megrendelése és Áru eladásra történő küldése a Társaságnak

Az Eladónak be kell helyeznie az Árut az ELADÁSRA szánt csomagolásba, meg kell adnia születési dátumát, és futárszolgálatot kell rendelnie a weboldalon „ELADÁSAIM” >> „Rendeljen futárt” menük kiválasztása révén. 

Az Eladónak az Árut a Társaság következő címen lévő raktárába kell küldenie: Ravno Pole,Verila u. 34A.

Az Áru Társasághoz történő eljuttatása a Társaság költségére történik.

A küldemény átvételét követően a Társaság e-mailben visszaigazolást küld erről az Eladónak. A Társaság nem tartozik felelősséggel a futárral történő szállítás során megsérült küldemények épségéért, illetve a futár által egy másik címre történő helytelen kézbesítésért.

 1. A nem megfelelő Áruk visszaküldése az Eladónak

Abban az esetben, ha az Áru vagy az elektronikus formában leírt Áruk valamelyike nem felel meg jelen általános feltételeknek, akkor a Társaság e-mailben  és az Eladó weboldalon lévő profiljába értesítést küld az eltérések megjelölésével.

Ugyanebben a nem jóváhagyott árukat érintő értesítésben, azokkal kapcsolatban, az Eladó két ajánlatot kap:

 1. Az Eladó saját költségén visszakapja a nem jóváhagyott árukat  a "Kérje a Visszaküldés szolgáltatást” gomb megnyomásával. Ennek a gombnak az aktiválásával a nem jóváhagyott áruk visszaküldésre kerülnek az Eladóhoz - az Eladó nyilatkozatától számított 14 napon belül a Sprinter futárszolgálattal -, arra a címre, amelyről eredetileg kérték az Eladást  Társaságnak történő küldést, mely az Eladóval való konkrét jogviszony tárgyát képezi. A nem jóváhagyott áruk visszaküldéséért az Eladó 2200 Ft-ot fizet. Az ár levonható a tartozandó összegből, a virtuális pénztárcában rendelkezésre álló összegből, illetve fizethető közvetlenül online –bankkártya/hitelkártya/ePay.
 2. A nem jóváhagyott termékeket a Társaság  kilogrammonként 1,70 Ft-ért megvásárolhatja Erre vonatkozó akaratát az Eladó az "Eladás 1,70 Ft/ kg áron" gombra kattintva fejezi ki.. A gombra kattintva az Eladó kifejezett beleegyezését adja arra, hogy a Társaság által nem jóváhagyott termékeket a Társaságnak eladja 1,70 Ft/ kg áron, mivel azok nem felelnek meg jelen általános feltételeknek. Abban az esetben, ha a Társaság olyan termékeket kap, amelyeket nem a jelen általános szerződési feltételekben leírt feltételek szerint küldenek el eladásra, a Társaság felajánlhatja a feladónak a kézhez kapott termékek feldolgozását a 2021.02.01-től érvényben lévő "Remixnek Eladni" szolgáltatás feltételei szerint.Visszautasítás esetén a Társaság nem jóváhagyottként kezeli a beérkezett tételeket, és a jelen szakasz 2. pontja szerinti feltételeit alkalmazza.

 

Amennyiben az Eladó az Áruk nem megfelelőségéről szóló értesítés elküldésétől számított 5 napon belül nem teszi meg a visszaküldésükhöz szükséges lépéseket, vagy nem fejezi ki beleegyezését a fenti 1. és 2. pontban említett két lehetőség egyikéhez sem, akkor a Társaság a nem jóváhagyott árukat 1,70 Ft/kg áron veszi meg.

 1. Az eladási áron történő fizetés határideje és módja

Az eladási ár kifizetése az Eladónak az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 napon belül történik az Eladó virtuális pénztárcájának feltöltése által az eladási árnak megfelelő összeggel, amelyről a Társaság e-mailben visszaigazolást küld az Eladónak.

A virtuális pénztárca jellegével és használatának lehetőségeivel kapcsolatban a www.remixshop.com használatára vonatkozó Általános feltételek X. pont  rendelkezései vannak érvényben. 

 1. Elállási jog

A "Remixnek Eladni" szolgáltatás igénylése esetén az  Eladó elveszíti az elállási jogát az áruinak futár által a Társaságnak történő átadás dátumától számítva. Az Áruk küldésének időpontja a szolgáltatás teljesítési dátumának számít, amit a Társaság az Áruk átvételével, értékelésével és feldolgozásával kapcsolatban  hajt végre megvétel céljából, amihez az Eladó a szolgáltatás igénylésekor kifejezett, előzetes, tájékozott beleegyezését adja.

 1. A Társaság felelőssége az Eladó Árujának megrongálódása esetén

A Társaság felelős minden olyan kárért, amelyet az Eladónak okoz az Eladó által küldött Áruk károsodása vagy megsemmisítése esetén a Társaság raktárába történő beérkezést követően.

Abban az esetben, ha az Eladó által küldött Áru a feldolgozás során a Társaság hibájából megsemmisül vagy megrongálódik - beleértve a Társaság alkalmazottjának hibáját is - mielőtt az Áru tulajdonjoga a Társaságra szállna, a Társaság képviselője az Ügyfélszolgálattól az eseményt követő 24 órán belül felveszi a kapcsolatot az Eladóval annak érdekében, hogy kölcsönös döntést hozzanak a Felhasználó kártérítésével kapcsolatban. Megállapodás esetén értesítést küldenek az Eladónak a fizetendő kártérítés kétoldalúan elfogadott összegéről, amely közzétételre kerül a Weboldalon az Eladó profiljában.

 1. Kártérítés a futár hibájából elvesztett, ellopott, illetve megrongálódott küldemények esetén

A Társaság nem tartozik felelősséggel a futár hibájából eredő részben vagy egészben elveszett, illetve ellopott Áruért / Árukért, beleértve, de nem kizárólag, az Eladó által a Társaságnak küldött ruhát és kiegészítőket tartalmazó csomagokat, mint ahogy az Eladó által rendelt, Társulatnak történő szállítás során vagy annak eredményeként okozott károkért sem a futár cselekedetei vagy tétlensége következtében.

Annak ellenére, hogy a Társaság nem tartozik felelősséggel a fent leírt körülményekért, illetve azok keletkezéséért, a Társaság kártérítés fizetésével támogatja az Eladót, azzal a feltétellel, hogy az Eladó határozottan kifejezi ez irányú kívánságát, a Társaságtól a bekövetkezett károkról szóló értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül.

A fenti körülmények bármelyikének a Társaság által történő megállapításától számított 24 órán belül, az Eladó a Weboldalon létrehozott profiljába üzenetet kap , amely 7 napos határidőt biztosít az Eladónak arra, hogy elektronikus úton kinyilvánítsa kártérítés megkapására irányuló kérését a Társaság felé a keletkezett károkért. Amennyiben az Eladó nem küld a meghatározott határidőn belül ilyen szándéknyilatkozatot a Társaságnak, úgy Az elfogadja, hogy az Eladó lemond a futár által okozott károk megtérítésének jogáról.

Az Eladó által a Társaság felé irányuló rendeléssel kapcsolatban a futár hibájából eredő ruhát, illetve kiegészítõket tartalmazó csomagok részbeni vagy teljes elvesztése, és minden egyéb a szállítás során vagy a futár cselekedetei következtében fellépő károsodás kártérítési értéke 800 HUF kilogrammonként, de nem több mint 8000 HUF szállítmányonként.

Abban az esetben, ha a szállítmány tartalma részben elvesztett, ellopott, illetve a futár által megrongálódott, úgy a kártérítés a küldemény hiányzó vagy megrongálódott részéért fizetendő.

A kártérítés az Eladó kifejezett szándéknyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül folyósítandó. Az Eladó a kártérítés végrehajtásáról a kifizetés napján értesítést kap. Az ebben a pontban leírt összes kártérítési feltétel csak azokra az Árukra vonatkozik, amelyek tulajdonjoga az esemény időpontjában nem szállt át a Társaságra.

 1. A személyes adatok védelme

A Társaság a személyes adatokat a természeti személyek személyes adatainak feldolgozásáról és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 / EU rendeletnek megfelelően dolgozza fel.

Információ a Társaság által feldolgozott személyes adatokról, valamint azokról a feltételekről és módról, amelyek mellett azok a személyek, akiknek a személyes adatait feldolgozzák, jogaikat gyakorolhatják, a Süti és Adatvédelmi Irányelvekben található.

 1. Alkalmazandó jog. Viták rendezése

Jelen feltételekben nem rendezett minden felmerülő kérdés esetében a Bolgár Köztársaság hatályos jogszabályai alkalmazandók.

A Társaság minden felmerülő vitát próbál békés módon rendezni. Az összes lehetőség kimerülése esetén a vitát az illetékes bíróság elé, illetve valamely alternatív vitarendező szerv elé kell vinni. Alternatív vitarendezési hatóságok a Felhasználóvédelmi törvény 181.n. cikke értelmében a Felhasználóvédelmi bizottsághoz tartozó (www.kzp.bg) békéltető bizottságok. Online értékesítéssel kapcsolatos vita esetén az eladó az online vitarendezési weboldalt használhatja (az online kereskedők és eladók közötti viták megoldására szolgáló uniós platform), amely a következő címen érhető el: https://ec.europa.eu/odr. Megállapodás hiánya esetén a felek az illetékes bolgár bírósághoz fordulhatnak.

 1. Záró rendelkezések

Jelen általános feltételek a hatálybalépésüket követően határozatlan időre szólnak a hatályon kívül helyezésükig vagy módosításukig, kivéve a törvény által előírt eseteket. Jelen általános feltételek módosítása esetén a Társaság az Eladó által a frissített Általános Szerződési Feltételeket a hivatalos honlapján közzéteszi.

Ha a Felhasználó a változtatásokkal nem ért egyet, a regisztrációját a remixshop.com oldalon a közzétételtől számított egy hónapon belül indokolás és kártérítés vagy kötbér fizetése nélkül megszüntetheti. Abban az esetben, ha a Felhasználó ezt nem teszi meg, a módosított Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak rá.

Abban az esetben, ha jelen általános szerződési feltételek bármely részét semmisnek nyilvánítják, annak semmissége nem érvényteleníti az általános feltételek egyéb rendelkezéseit. A megsemmisített rendelkezést a törvény kötelező érvényű jogszabályokkal helyettesíti, amíg a Társaság és az Eladó másként nem állapodnak meg az általános feltételek módosításának eljárásában.

A jelen Általános Szerződési Feltételeket módosították és kiegészítették 2022.11.11-én.

A Remix sütiket használ

A Remix javasolja, hogy fogadja el a funkcionális sütik használatát, amelyek marketing és elemzési célokat segítenek, és amelyeket mi, valamint marketing partnereink és elemzőink marketing és elemzési célokra használunk. Ezeket a cookie-kat a tartalom és a hirdetések személyre szabására és a webhelylátogatások elemzésére használják - ezek az információk segítenek megmutatni az ön által kedvelt termékeket. Ha egyetért, kérjük, erősítse meg az "Igen, elfogadom" gombra kattintva.

További információért kattintson a "Tudjon meg többet" gombra, vagy keresse fel az "Adatvédelmi és sütikre vonatkozó irányelveket". A cookie-beállításokat bármikor szerkesztheti, ha meglátogatja a webhely alján található „Cookie-beállítások” lehetőséget, vagy ide kattint.

Szeretnék további információt kapni
Adjon helyet a télnek!
Csináljon helyet új kedvenc darabjainak, küldje el nekünk a már nem annyira kedvelt ruháit és kiegészítőit!
Kérjen ajánlatot
×