A „REMIXNEK ELADNI” SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (2023. február 3-tól érvényes)

1. Meghatározások

A „Remixnek eladni” szolgáltatás jelen általános szerződési feltételeiben használt alábbi fogalmak a következőképpen értelmezendők:

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK vagy FELTÉTELEK: A „Remixnek eladni” szolgáltatás jelen általános szerződési feltételeit jelentik. 

A CÉG, Társaság , Vállalat vagy Remix a Remix Global EAD-ra utal: Szófia 1407, Cherni vrah Blvd. 51, Épület 1, 6. emelet, Bulgária. A Bolgár Cégjegyzék által kiadott cégjegyzékszám: 204052021. Közösségi adószám: BG204052021. Elérhetőségek: telefonszám: 06 1808 8407, honlap: www.remixshop.com, e-mail cím: hu@remixshop.com.

HONLAP: a www.remixshop.com weboldalt jelenti.

ELADÓ: azt a 16.-ik évét betöltött természetes személyt jelenti, aki a vonatkozó jogszabályi követelményeket teljesíti, bankszámlával rendelkezik és az Általános Feltételeket elfogadta.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS: elektronikus úton kötött adásvételi szerződés olyan árura nézve, melyet az Eladó a Társaságnak ad el.

ÁRU vagy ÁRUK: az Eladó tulajdonában lévő használt ruhák és/vagy kiegészítők, amelyekre nézve аz Eladó adásvételi szerződést szeretne kötni a Társasággal.

2. Általános rendelkezések

A „Remixnek eladni” olyan szolgáltatás, amelyet a Társaság az Eladónak nyújt, s amelynek keretében az Eladó megküldhet a Társaságnak Árut, amelyet a Társaság átvehet, értékelhet és amelynek vonatkozásában javaslatot tehet az Eladónak Adásvételi Szerződés megkötésére. Amennyiben az Eladó elfogadja a Társaság által javasolt árat, az Eladó és a Társaság között Adásvételi Szerződés jön létre, melynek értelmében az Eladó a szóban forgó Árut eladja a Társaságnak, a Társaság pedig kifizeti neki a szerződés szerinti árat. A „Remixnek eladni” szolgáltatás esetében tehát a felek között létrejön egyfelől egy szolgáltatási szerződés, majd – amennyiben az Eladó nem kéri kifejezetten a Társaság által el nem fogadott Áruk visszaküldését – egy Adásvételi Szerződés. A jelen Általános Feltételek mind a szolgáltatási szerződésnek, mind az Eladó és a Társaság közötti, az Árura nézve elektronikus úton létrejött Adásvételi Szerződésnek az elválaszthatatlan részét képezik.

 

3. Regisztráció

A „Remixnek eladni” szolgáltatás igénybevételéhez az Eladónak regisztrálnia kell a Honlapon.

Az Eladó köteles bizalmasan kezelni a regisztrációval és a Honlaphoz való hozzáférésével kapcsolatos adatait, és nem adhatja át azokat harmadik félnek. Az Eladó tudomásul veszi, hogy az általa a Honlap felületén végrehajtott műveletek jogilag kötelezik őt.

A jelen Feltételek elfogadásával az Eladó és a Társaság kijelentik, hogy a „Remixnek eladni” szolgáltatással és adásvételi szerződéssel kapcsolatos szerződéses akaratuk kifejezését elektronikus formában, a Honlap felületén végrehajtott műveleteken keresztül juttatják kifejezésre.

4. Árufajták és tájékoztatás

A jelen Feltételeknek megfelelően eladásra kínálható minden olyan Áru, amely a Társaság Honlapján, a /https://sell.remixshop.com/hu/sell/ oldalon elfogadott márkák termékei közé tartozik, és amely megfelel az alábbiakban felsorolt előírásoknak:  

Az Árun nem láthatók hibák vagy használati nyomok, beleértve a következőket:

 • foltok vagy a szín fakulása;
 • lyukak a szövetben;
 • foltok a hónalj tájékán;
 • kopott és / vagy elvékonyodott szövet;
 • hibás vagy törött cipzár;
 • az anyag kinyúlása a használat miatt;
 • zsugorodás a nem megfelelő mosás miatt;
 • kellemetlen szag;
 • kopott fogantyúk, bélés, sérült cipzárak vagy más típusú rögzítés (táskák esetében);
 • sérült anyag és foltok, illetve kellemetlen szag (táskák esetében);
 • kopott szövet, talpbetét és / vagy talp (cipők esetében).

 

Nem fogadunk el olyan Árut, amely:

 • rendelésre készült vagy módosításokat hajtottak végre rajta;
 • olyan szintetikus anyagból készült, amely bőrallergiát vagy irritációt okozhat;
 • retró jellegű ruha vagy kiegészítő, amely már nem divatos;
 • mesterséges anyagból készült öv;
 • a Honlapon elfogadott márkák másolata (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék eredetét, minőségét, összetevőit vagy más fontos jellemzőjét illetően);
 • hiányzik a ruházati termék összetételét és a kezelési tanácsokat tartalmazó textilcímke.

Az Áru elküldésével egyidejűleg az Eladó egyben kijelenti, és szavatol azért, hogy: 1) ő az Áru törvényes tulajdonosa; 2) a tulajdonjogát jogszerűen szerezte; 3) jogszerűen importálta az Árut az Európai Unió, illetve Magyarország területére (amennyiben irányadó); 4) az Áru az Eladó legjobb tudomása szerint autentikus és eredeti. Amennyiben megállapításra kerül, hogy az Áru nem felel meg bármely, az Eladó fentiek szerinti nyilatkozatának, az Eladó köteles megtéríteni a Társaságnak minden, a jogsértésből eredő vagy azzal összefüggő kárát.

5. Az Áru ára

Az ár, amelyen a Társaság átveszi az Eladó által megküldött Árut, előzetesen kerül megállapításra az Áru típusa, minősége és márkája alapján. Az arra vonatkozó információ, hogy milyen áron veheti meg a Társaság az adott Árut, azután jelenik meg a Honlapon, miután az Eladó minden egyes eladandó Áru tekintetében megjelöli annak kategóriáját, márkáját és típusát.

A szolgáltatás igénybevétele és a távollévők között létrejött szerződés megkötése

6. A „Remixnek eladni” szolgáltatást az Eladó a Honlap „Remixnek eladni” szekciójának kiválasztásával tudja igénybe venni.

Az eladás véglegesítésének a megerősítésével (a „Megerősítés” gombra kattintva), az Eladó megküldi a Társaságnak az Áruk eladására vonatkozó ajánlatát, mely alapján a felek között létrejön a szolgáltatási szerződés. Az Áruk eladására vonatkozó, az Eladó által tett ajánlat akkor tekinthető a Társaság által elfogadottnak, ha az visszaigazolta, hogy az Áruk megfelelnek a jelen Általános Feltételeknek – ekkor jön létre a felek között az Adásvételi Szerződés azon Áruk esetén, melyekre nézve a Társaság elfogadta az Eladó ajánlatát.

A Társaság köteles az Árukat azon az áron megvásárolni, mely a Honlapon az Eladó ajánlatának megtételekor feltüntetésre került, feltéve, hogy a Társaság által ténylegesen átvett Áru/k az ajánlatnak megfelelő típusúak, minőségűek és márkájúak, megfelel/nek a jelen Feltételeknek, és az ajánlat megtételétől (rögzítésétől) számított két (2) hónapon belül beérkeznek a Társasághoz.

Az ajánlat megtétele (rögzítése), azaz a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése előtt az Eladó köteles:

 • áttekinteni a megjelenített tartalmat (felajánlott Áruk listáját) és azt belátása szerint szerkeszteni;
 • megismerkedni a jelen Általános Feltételekkel és ezt a megfelelő jelölőnégyzet megjelölésével igazolni (ez a "Kész" gomb fölött található);
 • a megfelelő jelölőnégyzet megjelölésével kifejezetten kérni, hogy a Társaság megkezdje a teljesítést, annak tudomásulvételével, hogy a szolgáltatás teljesítését követően nem gyakorolhatja elállási jogát (szintén a "Kész" gomb fölött található);
 • megismerkedni a Társaság személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályaival.

Az ajánlat megtételét (rögzítését), azaz a szolgáltatási szerződés létrejöttét követően az Eladónak el kell küldenie az Áru(ka)t a Társaságnak a lenti, "Az ajánlat megtétele és az Áruk megküldése a Társaságnak" fejezetben megadott módon. Ha a Társaság nem kapja meg két (2) hónapon belül az Eladó által felajánlott Árut, a Társaság úgy tekinti, hogy az Eladó visszavonta az eladási ajánlatát és felbontotta a szolgáltatási szerződést, mellyel a megrendelt szolgáltatásból eredő minden jog és kötelezettség megszűnik anélkül, hogy bármelyik fél a másiknak kártérítéssel tartozna a nem teljesítésért. 

Minden, az Eladó által küldött Áru külön-külön kerül értékelésre, és annak jóváhagyását követően külön Adásvételi Szerződés jön létre. Az Eladó kényelme érdekében az egy elektronikus megrendelőlapon leírt Áruk egyidejűleg kerülnek feldolgozásra. 

Az Eladó által küldött Áru (vagy Áruk) átvételét követően a Társaság elvégzi az Áru ellenőrzését. A Társaság a beérkezett Árut összehasonlítja az Eladó által elektronikus formában elküldött leírással (ajánlattal). Ha a Társaság megerősíti, hogy az Eladó által elküldött Áru megfelel a jelen Általános Feltételeknek, a Társaság három (3) napon belül elküldi az Eladónak az Áruk eladására tett ajánlat elfogadásáról szóló visszaigazolást. Az Adásvételi Szerződés a Társaság által elfogadott Áru tekintetében azután tekinthető megkötöttnek, miután az Eladó megkapja ezt a megerősítést. Az Adásvételi Szerződés megkötését a Társaság visszaigazolja az Eladó e-mail címére.

 

7. Az ajánlat megtétele és az Áruk megküldése a Társaságnak

Az Eladónak be kell helyeznie az Áru(ka)t az eladáshoz igénybe venni kívánt csomagolásba, meg kell adnia születési dátumát, és futárszolgálatot kell rendelnie az eladási folyamat során, vagy Honlapon az „ELADÁSAIM” menüponton belül.

Az Eladónak az Árut a Társaság következő címen lévő raktárába kell küldenie: Ravno Pole,Verila u. 34A., Bulgária.

Az Áru Társasághoz történő eljuttatása a Társaság költségére történik, a szolgáltatási szerződés az Eladó számára ingyenes. 

A küldemény átvételét követően a Társaság e-mailben visszaigazolást küld erről az Eladónak. A Társaság nem tartozik felelősséggel a futárral történő szállítás során megsérült küldeményekért, illetve a futár általi helytelen kézbesítésért, amennyiben az Eladó nem a Társaság által szerződött futárszolgálatot (Sprinter) veszi igénybe, és/vagy amennyiben az Árut maga kézbesíti a Társaság fentiek szerinti raktárába.

 

8. A nem megfelelő Áruk visszaküldése az Eladónak

Ha az Áru vagy az Áruk valamelyike nem felel meg jelen Általános Feltételeknek, akkor a Társaság e-mailben és az Eladó Honlapon lévő profiljába értesítést küld, az eltérés megjelölésével. 

A jóvá nem hagyott Árukat érintő értesítés alapján az Eladónak két (2) választási lehetősége van:

 

 1. Az Eladó saját költségén visszakapja a jóvá nem hagyott Árukat a "Fizessen "Visszaküldés" szolgáltatásért az elutasított termékekért 2 200,00 Ft” gomb megnyomásával. Ennek a gombnak az aktiválásával az adott eladásból jóvá nem hagyott Áruk visszaküldésre kerülnek az Eladóhoz - az Eladó nyilatkozatától számított tizennégy (14) napon belül, a Sprinter futárszolgálattal -, arra a címre, amelyről eredetileg kérték az Eladás Társaságnak történő megküldését. Ezen Áruk tekintetében nem jön létre a felek között adásvételi szerződés. A jóvá nem hagyott Áru(k) visszaküldéséének díja 2200 Ft. A visszaküldés díja levonható a Társaság részéről kifizetésre váró összegből, a Virtuális Pénztárcában rendelkezésre álló összegből, illetve fizethető közvetlenül online, bank-, illetve hitelkártyával.

 

 1. A jóvá nem hagyott Árukat a Társaság kilogrammonként 2 Ft-ért megvásárolhatja. Erre vonatkozó akaratát az Eladó az "Elutasítom a nem jóváhagyott termékeket, és azt akarom, hogy újrahasznosítsák őket" gombra kattintva fejezheti ki. A gombra kattintva az Eladó kifejezetten hozzájárul, hogy a Társaság által jóvá nem hagyott Árukat a Társaságnak 2 Ft/ kg áron adja el, mivel azok nem felelnek meg jelen Általános Feltételeknek.

 

Amennyiben az Eladó az Áruk nem megfelelőségéről szóló értesítés elküldésétől számított öt (5) napon belül nem kéri azok visszaküldését, illetve nem él a fenti 1. illetve 2. pontok szerinti választási lehetőségével, akkor a 2. pont szerinti opció érvényesül, azaz a Társaság a jóvá nem hagyott Árukat 2 Ft/kg áron megveszi. Ennek megfelelően a Társaság által jóvá nem hagyott azon Áruk tekintetében, melyekre nézve Eladó nem kért visszaküldést, a 2. opció Eladó általi kifejezett kérésével, vagy az Áruk nem megfelelőségéről szóló értesítés elküldésétől számított öt (5) nap elteltével jön létre az Adásvételi Szerződés.

9. Az ajánlat szerinti fizetés határideje és módja

Az ajánlat szerinti eladási ár kifizetése az Eladó részére az adásvételi szerződés megkötésétől (azaz az Áruk eladására tett ajánlat Társaság általi elfogadásától) számított negyvenöt (45) napon belül történik, az Eladó Virtuális Pénztárcájának feltöltése útján, amelyről a Társaság e-mailben visszaigazolást küld az Eladónak. 

A Virtuális Pénztárca jellemzőivel és használatának lehetőségeivel kapcsolatban a Honlap használatára vonatkozó Általános Feltételeknek a Virtuális Pénztárca működésére vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

10. Elállási jog

A Fogyasztóvédelmi Rendelet 20. § (1) bekezdése alapján olyan távollévők között kötött szerződés esetén, mely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a fogyasztó kifejezetten kéri, hogy a Társaság a szerződés teljesítését az egyébként számára nyitva álló, 14-napos elállási határidő előtt kezdje meg és a fogyasztó e nyilatkozatának megfelelően a teljesítés megkezdődik, úgy a fogyasztót a továbbiakban elállási jog nem illeti meg. Ennek megfelelően a "Remixnek eladni" szolgáltatás igénybevétele esetén az Eladó elveszíti az elállási jogát az Áruknak a Társaság részére történő, futár általi átadásával. Az Áruk megküldésének időpontja a szolgáltatás teljesítésének a kezdő időpontja. Ezt követően az Eladót az elállás joga nem, csupán az indoklás nélküli felmondás joga illeti meg. Ennek megfelelően, ha a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Társaság ésszerű költségeit.

Tekintettel arra, hogy a „Remixnek eladni” szolgáltatás keretében létrejövő Adásvételi Szerződések keretében nem a fogyasztó az, aki az Áru ellenértékét megfizeti, hanem a Társaság, így ezen Adásvételi Szerződésekre nem irányadó a Fogyasztóvédelmi Rendelet alapján a fogyasztókat megillető elállási jog.

11. A Társaság felelőssége az Eladó Árujának megrongálódása esetén

A Társaság felelős minden olyan kárért, amelyet az Eladónak okoz az Eladó által küldött Áru károsodása vagy megsemmisítése esetén, ezen Árunak a Társaság raktárába történő beérkezését követően. 

Abban az esetben, ha az Eladó által küldött Áru a feldolgozás során a Társaság hibájából - beleértve a Társaság alkalmazottjának hibáját is - megsemmisül vagy megrongálódik mielőtt az Áru tulajdonjoga a Társaságra szállna, a Társaság képviselője az eseményt követő huszonnégy (24) órán belül felveszi a kapcsolatot az Eladóval annak érdekében, hogy közös döntést hozzanak az Eladó kártérítésével kapcsolatban. Megállapodás esetén a Társaság értesítést küld az Eladónak fizetendő kártérítés kölcsönösen elfogadott összegéről, amely közzétételre kerül a Honlapon az Eladó profiljában.

12. A személyes adatok védelme

A Társaság a személyes adatokat a GDPR-nak megfelelően kezeli. A Társaság által kezelt személyes adatokról, valamint azokról a feltételekről és eljárásokról, amelyek alapján a személyes adatokat kezeljük, és az ezekkel kapcsolatos jogaira vonatkozó további információt az Adatvédelmi és Cookie-ra Vonatkozó Irányelvek tartalmaznak.

13. Alkalmazandó jog, vitarendezés

A jelen feltételekben nem rendezett bármely, a „Remixnek eladni” szolgáltatással kapcsolatos kérdés esetében Magyarország hatályos jogszabályai irányadók.

A Társaság minden felmerülő vitát megpróbál békés módon rendezni. Az összes lehetőség kimerülése esetén a vitát az illetékes bíróság elé, illetve valamely alternatív vitarendező szerv elé kell vinni. Alternatív vitarendezési szervek a fenti, a www.remixshop.com Általános Szerződési Feltételeinek a XIII. pontjában rögzített békéltető testületek. Online értékesítéssel kapcsolatos jogvita esetén az Eladó az online vitarendezési weboldalt is használhatja (az online kereskedők és eladók közötti viták megoldására szolgáló uniós platform), amely a következő címen érhető el: https://ec.europa.eu/odr. Megállapodás hiányában a felek az illetékes magyar bírósághoz fordulhatnak. 

14. Záró rendelkezések

Jelen általános feltételek a hatálybalépésüket követően azok hatályon kívül helyezéséig vagy módosításáig tartó határozatlan időre szólnak, kivéve amennyiben jogszabály másként rendelkezik. Jelen általános feltételek módosítása esetén a Társaság a frissített Általános Szerződési Feltételeket a hivatalos honlapján közzéteszi. 

Ha a Felhasználó/Eladó a változtatásokkal nem ért egyet, a regisztrációját a remixshop.com oldalon a közzétételtől számított egy (1) hónapon belül indokolás nélkül megszüntetheti. Ha a Felhasználó/Eladó ezt nem teszi meg, a módosított Általános Szerződési Feltételek rá is vonatkoznak. 

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely részét semmisnek nyilvánítják, annak semmissége nem érvényteleníti az Általános Szerződési Feltételek egyéb rendelkezéseit. A megsemmisített rendelkezést a jogszabályok alapján irányadó rendelkezések helyettesítik, amíg a Társaság és az Felhasználó/Eladó másként nem állapodnak meg.

A jelen Általános Szerződési Feltételeket módosították és kiegészítették 2023. április 4-én.

A Remix sütiket használ

A Remix javasolja, hogy fogadja el a funkcionális sütik használatát, amelyek marketing és elemzési célokat segítenek, és amelyeket mi, valamint marketing partnereink és elemzőink marketing és elemzési célokra használunk. Ezeket a cookie-kat a tartalom és a hirdetések személyre szabására és a webhelylátogatások elemzésére használják - ezek az információk segítenek megmutatni az ön által kedvelt termékeket. Ha egyetért, kérjük, erősítse meg az "Igen, elfogadom" gombra kattintva.

További információért kattintson a "Tudjon meg többet" gombra, vagy keresse fel az "Adatvédelmi és sütikre vonatkozó irányelveket". A cookie-beállításokat bármikor szerkesztheti, ha meglátogatja a webhely alján található „Cookie-beállítások” lehetőséget, vagy ide kattint.

Szeretnék további információt kapni
Csináljon helyet az ősznek!
Csináljon helyet új kedvenc darabjainak, küldje el nekünk a már nem annyira kedvelt ruháit és kiegészítőit!
Kérjen ajánlatot
×