Γενικοί όροι της υπηρεσίας «Πουλήστε στο REMIX»

Α. Ορισμοί  

Όλοι οι χρησιμοποιούμενοι στους παρόντες Γενικούς Όρους για την υπηρεσία «Πουλήστε στο Ρεμίξ», ορισμοί και τα παράγωγά τους, θα χρησιμοποιούνται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους ακόλουθους ορισμούς:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ή ΟΡΟΙ είναι οι παρόντες Γενικοί Όροι για την υπηρεσία «Πουλήστε στο Ρεμίξ».

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και/ή Remix σημαίνει Remix Global EAD, εδρεύουσα στο νομό Σόφια, δήμος Σόφια, Σόφια, Τ.Κ. 1407, Λεωφόρος "Τσέρνι Βραχ" 51, Κτίριο 1, Όροφος 6, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο και στο Μητρώο των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τηλέφωνο επικοινωνίας: 02/ 49 32 555, διεύθυνση ιστοσελίδας: remixshop.com, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gr@remixshop.com.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα, προσβάσιμο στην ιστοσελίδα remixshop.com.

Ο Πωλητής είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, που προβλέπονται στο Νόμο για την Προστασία των Καταναλωτών, και το οποίο έχει ηλικία πάνω από 16 ετών, είναι κάτοχος τραπεζικού λογαριασμού και έχει αποδεχθεί τους παρόντες Γενικούς Όρους.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΣΙΑΣ ή μόνο ΠΩΛΗΣΗ είναι η συναφθείσα εξ αποστάσεως σύμβαση αγοροπωλησίας Εμπορεύματος, που πωλείται στην Εταιρεία - αγοραστής από τον Πωλητή - ιδιώτης.

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ή ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ σημαίνει ρούχα ιδιοκτισίας του Πωλητή-ιδιώτη και/ η αξεσουάρ του, που είναι χρησιμοποιημένα, και σχετικά με τα οποία ο Χρήστης επιθυμεί να συνάψει σύμβαση αγοροπωλησίας με την Εταιρεία.

Β.  Γενικοί όροι 

«Πουλήστε στο Ρεμίξ» είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Εταιρεία στον Πωλητή, και η οποία επιτρέπει στον Πωλητή να στείλει το Εμπόρευμα στην Εταιρεία, η οποία θα το παραλάβει, εκτιμήσει και θα αποστείλει προσφορά για σύναψη σύμβασης αγοροπωλησίας στον Πωλητή. Κατά την αποδοχή της προτεινόμενης από την Εταιρεία τιμής, ο Πωλητής και η Εταιρεία συνάπτουν σύμβαση αγοροπωλησίας σύμφωνα με την οποία ο Πωλητής πωλεί στην Εταιρεία το αντίστοιχο Εμπόρευμα, ενώ η Εταιρεία του καταβάλει την συμφωνημένη τιμή. Οι παρόντες γενικοί όροι για την υπηρεσία «Πούλησε στο Ρεμίξ» αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αγοροπωλησίας του Εμπορεύματος, που έχει συναφθεί μεταξύ του Πωλητή και της Εταιρείας με ηλεκτρονικά μέσα.

Γ. Εγγραφή

Για να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία «Πουλήστε στο Ρεμίξ», ο Πωλητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στον Ιστότοπο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εγγραφή, ο Πωλητής θα πρέπει να κάνει εγγραφή σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από την ενότητα Ι των Όρων Χρήσης του www.remixshop.com, διαθέσιμοι εδώ: https://remixshop.com/gr/site/policy-documents; τύπος = TC.

Ο Πωλητής υποχρεούται να κρατήσει μυστικά τα δεδομένα εγγραφής και πρόσβασης του στον Ιστότοπο και να μην τα παραχωρεί σε τρίτους. Ο Πωλητής δηλώνει ότι γνωρίζει και κατανοεί ότι οι ενέργειες που πραγματοποιούνται από το προφίλ του στη διεπαφή του Ιστότοπου τον δεσμεύουν νομικά και δημιουργούν τις σχετικές νομικές συνέπειες, εκτός εάν αποδειχθεί ότι τα δεδομένα του Πωλητή έχουν χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά από τρίτο.

Με την αποδοχή των παρόντων όρων, ο Πωλητή και η Εταιρεία συμφωνούν να προβούν σε όλες τις δηλώσεις που σχετίζονται με την Πώληση ή/ και την υπηρεσία «Πούλησε στο Ρεμίξ» σε ηλεκτρονική μορφή μέσω των ενεργειών τους στη διεπαφή του Ιστότοπου. Τα συμβόλαια αγοροπωλησίας θα συνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή και θα υπογράφονται από τον Πωλητή μέσω ηλεκτρονικής δήλωσης, που θα ισοδυναμεί με χειρόγραφη υπογραφή σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 4 του Νόμου για τα Ηλεκτρονικά Έγγραφα και τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης.

Δ. Είδη εμπορευμάτων και πληροφορίες

Σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, κάθε Εμπόρευμα που ανήκει σε οποιαδήποτε από τις αποδεκτές μάρκες που αναφέρονται στον ακόλουθο ιστότοπο της Εταιρείας: https://sell.remixshop.com/bg/sell και που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις υπόκειται σε πώληση:

 1. Το εμπόρευμα δεν πρέπει να έχει ορατά ελαττώματα ή ίχνη χρήσης, όπως π.χ.:
 • λεκέδες ή ξεθώριασμα του χρώματος.
 • τρύπες στο ύφασμα.
 • λεκέδες στις μασχάλες.
 • φθαρμένο ή/ και ξεθωριασμένο ύφασμα.
 • ελαττωματικό ή σπασμένο φερμουάρ.
 • χαλάρωμα του υφάσματος λόγω χρήσης.
 • συρρίκνωση λόγω ακατάλληλου πλυσίματος.
 • άσχημη οσμή,
 • φθαρμένες λαβές, επένδυση, χαλασμένα φερμουάρ ή άλλο είδος κουμπώματος (για τσάντα).
 • κατεστραμμένο ύφασμα και λεκέδες ή με δυσάρεστη οσμή (για τσάντα).
 • φθαρμένο ύφασμα, πάτοι και/ ή σόλες (για παπούτσια).

 

 1. Σχετικά με το Εμπόρευμα δεν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Το εμπόρευμα έχει ραφτεί κατά παραγγελία ή σε αυτό έχουν γίνει προσαρμογές.
 • Το εμπόρευμα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό που μπορεί να προκαλέσει δερματικές αλλεργίες ή ερεθισμούς.
 • Το εμπόρευμα είναι ρετρό μοντέλο ρουχισμού και αξεσουάρ που δεν είναι πλέον επίκαιρο.
 • Το εμπόρευμα είναι ζώνη από συνθετικό υλικό.
 • εάν διαπιστωθεί ότι το Εμπόρευμα αποτελεί αντίγραφο οποιουδήποτε από τα παραπάνω αποδεκτά εμπορικά σήματα.
 • Το Εμπόρευμα δεν διαθέτει υφασμάτινη ετικέτα για την σύνθεση και την επεξεργασία ρούχου.

Με την αποστολή του Εμπορεύματος, ο Χρήστης δηλώνει ότι : 1) Ο Χρήστης είναι ο νόμιμος κάτοχος του Εμπορεύματος. 2) Ο Χρήστης έχει αποκτήσει την ιδιοκτησία πάνω στο Εμπόρευμα νόμιμα. 3) Ο Χρήστης έχει εισαγάγει το Εμπόρευμα στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Δημοκρατία της Βουλγαρίας νόμιμα (εάν υπάρχει). 4) στο βαθμό που ο Χρήστης γνωρίζει, τη στιγμή της αποστολής του Εμπορεύματος, ότι το Εμπόρευμα είναι αυθεντικό και γνήσιο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Χρήστης έχει στείλει στην Εταιρεία Εμπόρευμα που δεν πληροί τα δηλωμένα, ο Χρήστης οφείλει στην Εταιρεία αποζημίωση για όλες τις ζημίες που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την παραβίαση.

Ε. Τιμή του Εμπορεύματος

Η τιμή στην οποία η Εταιρεία θα αγοράσει το Εμπόρευμα που αποστέλλει ο Χρήστης, καθορίζεται εκ των προτέρων ανάλογα με τον τύπο, την ποιότητα και την μάρκα του. Πληροφορίες σχετικά με τις τιμές στις οποίες η Εταιρεία μπορεί να αγοράσει το αντίστοιχο Εμπόρευμα, θα εμφανίζονται στον Ιστότοπο αφού ο Χρήστης εισαγάγει τις πληροφορίες για την κατηγορία, την μάρκα και την υποκατηγορία κάθε μεμονωμένου Εμπορεύματος που επιθυμεί να πουλήσει.

ΣΤ. Διαδικασία σύναψης σύμβασης εξ αποστάσεως για την χρήση της υπηρεσίας «Πουλήστε στο Ρεμίξ» και για αγοροπωλησία των Εμπορευμάτων

Για να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία «Πουλήστε στο Ρεμίξ», ο Πωλητής θα πρέπει να υποβάλει αίτημα για χρήση της υπηρεσίας, φορτώνοντας την ενότητα «Πουλήστε στο Ρεμίξ» του Ιστότοπου και να συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα.

Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Ολοκληρώστε την παραγγελία», ο Πωλητής στέλνει προσφορά για την πώληση των εμπορευμάτων στην Εταιρεία και επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση των εμπορευμάτων με τους παρόντες γενικούς όρους.

Η τιμή που εμφανίζεται στον Ιστότοπο δεσμεύει την Εταιρεία με την υποχρέωση να αγοράσει το αντίστοιχο Εμπόρευμα στην ίδια τιμή, σε περίπτωση που το παραληφθέν από την Εταιρεία εμπόρευμα/ ματα ανταποκρίνεται στον αντίστοιχο τύπο, ποιότητα και μάρκα, πληρεί/ ούν τους παρόντες όρους και έχει/ ουν παραληφθεί εντός προθεσμίας 2 μηνών από την αποστολή του/ τους στην Εταιρεία.

Πριν από την ολοκλήρωση του αιτήματος, ο Πωλητής πρέπει:

 • να ελέγξει το εμφανιζόμενο περιεχόμενο και κατά τη διακριτική του ευχέρεια να το διορθώσει.
 • να εξοικειωθεί με τους παρόντες γενικούς όρους, και να το δηλώσει επισημαίνοντας το αντίστοιχο πεδίο, που απεικονίζεται πάνω από το κουμπί «Ολοκληρώστε το αίτημα».
 • να δώσει ρητή συγκατάθεση για πρόωρη εκτέλεση της σύμβασης πριν από την λήξη της προθεσμίας των 14 ημερών για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης σημειώνοντας το αντίστοιχο πεδίο, που εμφανίζεται πάνω από το κουμπί «Ολοκλήρωση του αιτήματος».
 • να εξοικειωθεί με τους όρους, βάσει των οποίων η εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα,

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο Πωλητής θα πρέπει να στείλει στην Εταιρεία το Εμπόρευμα με τον τρόπο που προβλέπεται στην ενότητα «Παραγγείλτε Remix Bag> και αποστολή του Εμπορεύματος προς πώληση στην Εταιρεία». Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν λάβει το Εμπόρευμα που παραγγέλθηκε για παράδοση από τον Πωλητή εντός 2 μηνών, η Εταιρεία αποδέχεται ότι ο Πωλητής έχει αποσύρει την προσφορά του προς πώληση, επειδή όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παραγγελθείσα υπηρεσία χάνουν την ισχύ τους χωρίς κανένα από τα μέρη να οφείλει στο άλλο αποζημίωση για την μη συμμόρφωση του.  Κάθε απεσταλμένο από τον Πωλητή Εμπόρευμα, εκτιμάται ξεχωριστά και κατά την επιβεβαίωση του, συνάπτεται ξεχωριστή σύμβαση αγοροπωλησίας. Προς διευκόλυνση του Πωλητή, τα περιγραφόμενα σε μια ηλεκτρονική φόρμα για παραγγελία Εμπορεύματα, επεξεργάζονται ταυτόχρονα. 

Αφού λάβει το απεσταλμένο από τον Πωλητή Εμπόρευμα (ή μερικά εμπορεύματα), η Εταιρεία παρέχει την υπηρεσία κατόπιν εκτίμησης του Εμπορεύματος. Η Εταιρεία εκτιμά το παραληφθέν Εμπόρευμα ζυγίζοντας το και συγκρίνοντάς το με την περιγραφή στην ηλεκτρονική φόρμα που αποστέλλει ο Πωλητής. Σε περίπτωση που επιβεβαιώσει ότι το απεσταλμένο από τον Πωλητή Εμπόρευμα, ανταποκρίνεται στους παρόντες γενικούς όρους, εντός 3 ημερών η Εταιρεία θα στείλει στον Πωλητή στο προφίλ του στον Ιστότοπο επιβεβαίωση αποδοχής της προσφοράς για την πώληση των εμπορευμάτων, ενώ η σύβαση αγοροπωλησίας θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί μετά τη λήψη αυτής της επιβεβαίωσης από τον Πωλητή. Η επιβεβαίωση της σύναψης της σύμβασης πώλησης θα σταλεί στο e-mail του χρήστη.

Ζ. Παραγγελία και αποστολή του Εμπορεύματος προς πώληση στην Εταιρεία

Ο Πωλητής πρέπει να τοποθετήσει το Εμπόρευμα σε δική του κούτα, να συμπληρώσει την ημερομηνία γέννησής του και να ζητήσει ταχυμεταφορέα μέσω της ακόλουθης επιλογής στην Ιστοσελίδα: μενού «Οι πωλήσεις σας»>> «Δηλώστε κούριερ». Η ημερομηνία γέννησης του χρήστη απαιτείται και θα επεξεργάζεται μόνο για φορολογικούς σκοπούς, λαμβανομένης υπόψη της υποχρέωσης της Εταιρείας να καταρτίζει λογιστικά έγγραφα κατά την έννοια του Λογιστικού Νόμου σε σχέση με τη σύμβαση μεταξύ των μερών.

Ο Πωλητής πρέπει να στείλει το Εμπόρευμα στην αποθήκη της Εταιρείας στη διεύθυνση: χωριό Ravno Pole, οδός Verila 34A, νομό Elin Pelin.

Η αποστολή των Προϊόντων στην Εταιρεία γίνεται με έξοδα της Εταιρείας.

Κατά την παραλαβή του δέματος, η Εταιρεία θα αποστείλει στον Πωλητή επιβεβαίωση για την παραλαβή στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την παραλαβή δεμάτων με παραβιασμένη κατά την ταχυμεταφορά τους ακεραιότητα ή για λανθασμένη παράδοση από τον ταχυμεταφορέα σε διαφορετική διεύθυνση.

Η. Επιστροφή Εμπορεύματος στον Πωλητή, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές

Σε περίπτωση που το Εμπόρευμα ή οποιαδήποτε από τα Εμπορεύματα που περιγράφονται στην ηλεκτρονική φόρμα δεν συμμορφώνονται με τους παρόντες γενικούς όρους, η Εταιρεία θα αποστείλει στον Πωλητή μέσω e-mail και στο προφίλ του στην Ιστοσελίδα μια ειδοποίηση, στην οποία θα αναφέρονται οι αποκλίσεις.

Με την ίδια ειδοποίηση, που αφορά μη εγκεκριμένα εμπορεύματα, σε σχέση με τα ίδια, στον Πωλητή θα δοθούν δύο προσφορές:

 1. Ο Πωλητής θα παραλάβει τα μη εγκεκριμένα εμπορεύματα με δικά του έξοδα κάνοντας κλικ στο κουμπί: «Δηλώστε υπηρεσία «Επιστροφή»». Με την ενεργοποίηση αυτού του πλήκτρου, τα μη εγκεκριμένα εμπορεύματα θα σταλούν στον «Πωλητή» στη διεύθυνση από την οποία ζητήθηκε αρχικά για αποστολή προς την Εταιρεία «την Πώληση», αντικείμενο της συγκεκριμένης νομικής σχέσης με τον χρήστη, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία της δήλωσης του χρήστη μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών ACS. Η επιστροφή μη εγκεκριμένων εμπορευμάτων, καταβάλλεται από τον χρήστη με τιμή ύψους 9,90 EUR και η τιμή μπορεί να αφαιρεθεί από το οφειλόμενο ποσό, από το υπόλοιπο στο εικονικό του χαρτοφυλάκιο ή να καταβληθεί απευθείας μέσω πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας.
 2. Τα μη εγκεκριμένα αντικείμενα θα αγοραστούν από την Εταιρεία στην τιμή των 0,01 EUR ανά χλγ. Ο Πωλητής εκφράζει τη θέλησή του για αυτό κάνοντας κλικ στο πλήκτρο «Πουλήστε για 0,01 EUR/ χλγ». Κάνοντας κλικ σε αυτό το πλήκτρο, ο Πωλητής δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του να πουλήσει στην Εταιρεία τα αντικείμενα που δεν έχουν εγκριθεί από αυτήν, λόγω μη συμμόρφωσης τους με τους παρόντες γενικούς όρους, για πώληση σε τιμή 0,01 EUR ανά χλγ.

Σε περίπτωση που εντός 5 ημερών από την αποστολή της ειδοποίησης μη συμμόρφωσης των εμπορευμάτων, ο Πωλητής δεν λάβει τις συγκεκριμένες ενέργειες για την επιστροφή τους ή δεν εκφράσει την συγκατάθεσή του για οποιαδήποτε από τις δύο επιλογές που περιγράφονται στα σημεία 1 και 2 ανωτέρω, η εταιρεία αγοράζει τα μη εγκεκριμένα εμπορεύματα σε τιμή 0,01 EUR ανά κιλό.

Θ. Προθεσμία και τρόπος πληρωμής της τιμής πώλησης

Η τιμή πώλησης καταβάλλεται στον Πωλητή μέσα σε 60 ημέρες από την σύναψη της σύμβασης αγοροπωλησίας μέσω φόρτωσης Ηλεκτρονικού πορτοφολίου του Πωλητή με το ποσό της τιμής πώλησης, για το οποίο η Εταιρεία θα αποστείλει στον Πωλητή επιβεβαίωση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Σχετικά με την ουσία και τις δυνατότητες για χρήση του εικονικού χαρτοφυλακίου, ισχύουν οι διατάξεις της Ενότητας Ι των Γενικών Ορών Χρήσης του www.remixshop.com.

Ι.  Δικαίωμα άρνησης 

Ο Πωλητής χάνει το δικαίωμα άρνησης από την ημερομηνία παράδοσης των Εμπορευμάτων σε ταχυμεταφορέα προς την Εταιρεία, με δηλωμένη υπηρεσία «Πουλήστε στο Ρεμίξ». Για ημερομηνία αποστολής των Εμπορευμάτων θα θεωρείται η ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης της υπηρεσίας, την οποία η Εταιρεία πραγματοποιεί σχετικά με την παραλαβή, την εκτίμηση και την επεξεργασία των Εμπορευμάτων με σκοπό την αγορά, για το οποίο ο Πωλητής δίνει εκ των προτέρων ρητώς την πληροφορημένη συγκατάθεση του την στιγμή της δήλωσης της υπηρεσίας.

ΙΑ. Ευθύνη της Εταιρείας σε περίπτωση βλάβης του Εμπορεύματος του Πωλητή

Η Εταιρεία ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν στον Πωλητή ως αποτέλεσμα ζημιάς ή καταστροφής των Εμπορευμάτων που έστειλε ο Πωλητης μετά την παραλαβή τους στην αποθήκη της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ενός απεσταλμένου από τον Πωλητή Εμπορεύματος, αυτό καταστραφεί ή υποστεί ζημιά με υπαιτιότητα της Εταιρείας ή ακόμα και με υπαιτιότητα υπαλλήλου της, πριν από την μεταφορά της ιδιοκτησίας των Εμπορευμάτων στην Εταιρεία, τότε εκπρόσωπος της Εταιρείας από το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών θα επικοινωνήσει με τον Πωλητή εντός 24 ωρών από το συμβάν, για να ληφθεί κοινή απόφαση για αποζημίωση του Πωλητη. Μόλις επιτευχθεί η συγκατάθεση του Πωλητή, θα σταλεί ειδοποίηση για το διμερώς συμφωνημένο ποσό της οφειλόμενης αποζημίωσης, το οποίο θα φανεί στο προφίλ του Πωλητή στον Ιστότοπο.

ΙΒ. Αποζημίωση για χαμένα, κλεμμένα ή κατεστραμμένα δέματα με υπαιτιότητα του ταχυμεταφορέα

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για πλήρη ή μερική απώλεια ή κλοπή Εμπορεύματος/ Εμπορευμάτων με υπαιτιότητα του ταχυμεταφορέα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πακέτων ρούχων και αξεσουάρ που αποστέλλονται προς την Εταιρεία από τον Πωλητή, καθώς και για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά ή ως αποτέλεσμα ενεργειών ή παραλείψεων του ταχυμεταφορέα σε σχέση με την ζητούμενη παράδοση από τον Πωλητή προς την Εταιρεία.

Παρά το γεγονός ότι δεν φέρει ευθύνη για τις περιστάσεις που περιγράφονται παραπάνω, σε περίπτωση εμφάνισης οποιουδήποτε από αυτές, η Εταιρεία θα βοηθήσει τον Πωλητή, καταβάλλοντας του αποζημίωση, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πωλητής θα εκφράσει ρητώς την επιθυμία του εντός 3 ημερών από τη λήψη ειδοποίησης από την Εταιρεία για τις προκληθείσες ζημιές.

Εντός 24 ωρών από την διαπίστωση οποιασδήποτε από τις παραπάνω περιστάσεις εκ μέρος της Εταιρείας, στο προφίλ του Πωλητή στην Ιστοσελίδα λαμβάνεται ειδοποίηση, με την οποία δίδεται στον Πωλητή περίοδο 7 ημερών για να στείλει ρητή δήλωση ηλεκτρονικά των προθέσεων του προς την Εταιρεία για να λάβει αποζημίωση για τις προκληθείσες ζημίες. Σε περίπτωση που ο Πωλητής δεν αποστείλει στην Εταιρεία τέτοια δήλωση προθέσεων εγκαίρως, η Εταιρεία αποδέχεται ότι ο Πωλητής παραιτείται από το δικαίωμα αποζημίωσης του για τις προκληθείσες από τον ταχυμεταφορέα ζημιές.

Το ύψος της αποζημίωσης για την πλήρη ή μερική απώλεια δεμάτων με ενδύματα και αξεσουάρ με υπαιτιότητα του ταχυμεταφορέα, όπως και για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά ή ως αποτέλεσμα ενεργειών του ταχυμεταφορέα σε σχέση με την ζητούμενη παράδοση από τον Πωλητή προς την Εταιρεία, ανέρχεται στα 2,50 EUR το κιλό, αλλά όχι περισσότερο από 25 EUR ανά δέμα.

Σε περίπτωση που το περιεχόμενο του δέματος έχει μερικώς χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί από τον ταχυμεταφορέα, η αποζημίωση καταβάλλεται για το μέρος του δέματος που λείπει ή έχει υποστεί ζημιά.

Η αποζημίωση καταβάλλεται εντός 14 ημερών από την παραλαβή της ρητής δήλωσης της πρόθεσης του Πωλητή να λάβει αποζημίωση. Ο Πωλητής λαμβάνει ειδοποίηση αποζημίωσης την ημέρα της πληρωμής της. Όλοι οι όροι που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα και αφορούν την αποζημίωση, εφαρμόζονται μόνο για Εμπορεύματα, η ιδιοκτησία των οποίων δεν έχει μεταβιβαστεί στην Εταιρεία κατά τη στιγμή της εμφάνισης του συμβάντος.

ΙΓ. Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679/ ΕΕ, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, που επεξεργάζεται η Εταιρεία και τους  Όρους και προϋποθέσεις υπό τους οποίους τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται, μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookies.

ΙΔ. Εφαρμοστέα Νομοθεσία. Λύση διαφορών

Για όλα τα θέματα, που δεν διευθετούνται στους παρόντες γενικούς όρους, εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία της Βουλγαρίας.

Αν προκύψουν διαφορές, η Εταιρεία έχει ως στόχο να τις λύσει πάντα φιλικά, ενώ σε περίπτωση που όλες οι δυνατότητες εξαντληθούν, οι διαφορές θα διευθετούνται από το αρμόδιο δικαστήριο ή από όργανο διαιτησίας. Όργανο εναλλακτικής λύσης διαφορών με την έννοια του αρ. 181ια του Νόμου για την Προστασία των Καταναλωτών είναι οι επιτροπές συνδιαλλαγής στην Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών (www.kzp.bg). Σε περίπτωση εμφάνισης διαφοράς, που έχει προκληθεί από διαδικτυακή πώληση, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα για διαδικτυακή λύση των διαφορών (πλατφόρμα της ΕΕ για την επίλυση διαφορών μεταξύ διαδικτυακών εμπόρων και καταναλωτών), προσβάσιμη στην διεύθυνση: https://ec.europa.eu/odr. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, κάθε μέρος μπορεί να απευθυνθεί για την επίλυση της διαφοράς από το αρμόδιο δικαστήριο στην Βουλγαρία. 

ΙΕ. Τελικές διατάξεις

Οι παρόντες γενικοί όροι εφαρμόζονται για αόριστο χρόνο, έως την ανάκληση τους ή την τροποποίηση τους, με εξαίρεση των προβλεπόμενων από το νόμο περιπτώσεων. Σε περίπτωση τροποποίησης των παρόντων γενικών ορών, η Εταιρεία δημοσιεύει τους ενημερωμένους Γενικούς Όρους χρήσης στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Όταν δεν συμφωνεί με τις αλλαγές, ο Χρήστης μπορεί να τερματίσει την εγγραφή του στο site remixshop.com εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση, χωρίς να αιτιολογήσει και χωρίς να καταβάλει αποζημίωση ή πρόστιμο. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν το κάνει αυτό, θα ισχύουν γι' αυτόν οι τροποποιημένοι Γενικοί Όροι χρήσης.

Σε περίπτωση που, κάποιο μέρος από τους Γενικούς Όρους ανακηρυχθεί άκυρο, η ακυρότητα του δεν θα οδηγεί σε ακυρότητα των υπολοίπων διατάξεων των γενικών ορών. Η κηρυχθείσα  άκυρη διάταξη θα αντικατασταθεί δικαιωματικά από τους υποχρεωτικούς κανόνες δικαίου έως ότου η Εταιρεία και ο Πωλητής συμφωνήσουν κάτι διαφορετικό σύμφωνα με την διαδικασία για την τροποποίηση των Γενικών Ορών χρήσης.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί στις 04.04.2023

 

Η Remix χρησιμοποιεί cookies

Η Remix συνιστά να συμφωνείτε με τη χρήση των λειτουργιών cookies, τα οποία προορίζονται για εμπορικούς και αναλυτικούς σκοπούς και παρέχονται από εμάς και τους συνεργάτες μάρκετινγκ και τους αναλυτές μας. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων και για την ανάλυση των επισκέψεων στον ιστότοπο και στην εφαρμογή για κινητά - πληροφορίες που μας βοηθούν να σας δείξουμε προϊόντα που θα σας άρεσαν. Εάν συμφωνείτε, παρακαλώ επιβεβαιώστε κάνοντας κλικ στο κουμπί "Ναι, συμφωνώ".

Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε "Θέλω να λάβω περισσότερες πληροφορίες" ή δείτε την "Πολιτική Απορρήτου και cookies." Οι ρυθμίσεις των cookies μπορείτε να διορθώσετε οποτεδήποτε πατώντας "Ρυθμίσεις των cookies" παρακάτω στην ιστοσελίδα ή πατήστε εδώ

Θέλω να λάβω περισσότερες πληροφορίες
Κάντε χώρο για το φθινόπωρο!
Ελευθερώστε χώρο για τα νέα αγαπημένα σας ευρήματα, στέλνοντάς μας τα όχι και τόσο αγαπημένα σας ρούχα και αξεσουάρ!
ΠΑΡΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
×